מפגש אילוף של מועדון הפודל הישראלי

 

מפגש אילוף של מועדון הפודל הישראלי

 

במסגרת המפגש נערכה פעילות אשר שלבה תרגילי משמעת ושליטה,

תרגילי אג'ילטי ואף תחרויות, להנאת כל המשתתפים ולמען חיזוק הקשר

והתקשורת בין הכלבים לבעליהם.

מפגש אילוף של מועדון הפודל הישראלי - עמוס שיבולי אילוף כלבים
   

 

 

מפגש אילוף של מועדון הפודל תרגיל הסלאלום - עמוס שיבולי אילוף כלבים

מפגש אילוף של מועדון הפודל תרגיל המנהרה - עמוס שיבולי אילוף כלבים

מפגש אילוף של מועדון הפודל תרגיל גשר - עמוס שיבולי אילוף כלבים

לתמונות נוספות מתרגיל הסלאלום - לחצו>>

לתמונות נוספות מתרגיל המנהרה - לחצו>>

לתמונות נוספות מתרגיל הגשר- לחצו>>

 

מפגש אילוף של מועדון הפודל תמונות נוספות - עמוס שיבולי אילוף כלבים

מפגש אילוף של מועדון הפודל מתרגול המשמעת - עמוס שיבולי אילוף כלבים

מפגש אילוף של מועדון הפודל תרגיל המקפצות - עמוס שיבולי אילוף כלבים

לתמונות נוספות מהפעילות- לחצו>>

לתמונות נוספות מתרגול המשמעת- לחצו>>

לתמונות נוספות מתרגיל המקפצות- לחצו>>