בחינת גורים

מבחנים לגורים

 

חינוך גורים

נכתב על ידי שרון רונן

מבחני גורים נועדו להעריך את הפוטנציאל הקיים בגור. לשם כך חשובה ביותר הגדרת מטרת המבחן.

כלומר, חשוב לברר (עם עצמנו, או אם האדם המזמין את המבחן) מהו ייעודו העתידי של הגור, ולהבין במה דברים אמורים וכיצד אמורה להיראות העבודה העתידית אותה אמור הכלב לבצע בבגרותו, לפני שאנו מתחילים לחשוב על מבחן מתאים.

למידע נוסף חייגו

התכונות שנחפש לכלב ספורט במבחן שונות מהתכונות שנחפש מכלב להגנה אישית, כלב סיור משטרתי, או כלב משפחה. לכל אחד מהייעודים הללו המבחן יהיה מעט שונה, והתגובות שנחפש בכלב יהיו שונות מאוד זו מזו, בהתאם לנדרש מהכלב בסופו של תהליך אילוף כלבים – הכשרה.

כלומר יש לבחון כל גור על פי ייעודו, ולשם כך חשוב להכיר את משימת היעד אליה יוכוון הגור בעתיד (מומלץ להתנסות בה קודם עם כלבים בוגרים), והקריטריונים על פיהם נמדד הגור משתנים על פי הייעוד.

לפני הבחינה עצמה

 

 • גידול בקבוצה/שגר עד גיל מאוחר יחסית: גידול מסוג זה נפוץ בעיקר בכלביות ונובע ברוב הפעמים משיקולי חסכון במקום ועבודה. גידול מסוג זה מלהיט מאוד יצרים בגילאים הצעירים (עד גיל 7 שבועות לערך), בגילאים מאוחרים יותר חלק גדול מהשגר מדוכא על ידי הגורים הדומיננטיים בקבוצה.גורים שגדלו בקבוצה לרוב יעדיפו חברה כלבית מאשר חברה אנושית בבגרותם, כיוון שזו החברה איתה בילו רוב הזמן בצעירותם וזו החברה עימה יצרו את רוב התקשורת בגילאים הקריטיים. עם גורים אלו קשה לשלוט על זמני מנוחה כיוון שהגורים משחקים בינם לבין עצמם, ופעמים רבות כאשר נוציא גור כזה לאימון – אילוף/חשיפה נמצא שהוא עייף ממשחק במכלאה ופחות מרוכז במה שאנו דורשים ממנו.
 • גורים הגדלים יחד/בסמוך לכלב בוגר מנוסה. כמות המפגשים בין הגור לבוגר תלויה כמובן בבעלי הגור. במידה והגור חי עם הבוגר, אנו עשויים לקבל תוצאה דומה יחסית לתוצאה אותה הצגתי בסעיף הקודם, אולם ניתן גם ליצור מפגשים מועטים של פעם ביום או יומיים (או פחות מכך) בין הגור לבוגר – במידה המשרתת את המטרה.במפגשים מעין אלו הכלב הבוגר משמש מעין “מדריך” לחיים לגור הצעיר ומהווה לו דוגמא אישית בחיי היום יום. כאן לרוב אין סכנות פציעה, אלא אם מדובר בכלב בוגר דומיננטי. במקרה של אחזקת גור יחד עם כלב דומיננטי יתרחש דיכוי כלשהו של הגור העשוי לפגוע בביטחונו העצמי.כמו כן עשויה להתפתח תלות של הגור בכלב הבוגר ודיכוי עצמאות, ולכן חשוב להשתמש בכלב מתאים שאינו מייצר דומיננטיות על הגור.
 • גורים הגדלים בבידוד יחסי או מוחלט מכלבים אחרים. אצל כלבים אלו יתפתח קשר אדם – כלב הטוב ביותר בתנאי שהגור נלקח מהשגר בגיל המתאים. אולם יש חשיבות לחשיפה של גורים אלו לגורים/כלבים אחרים מדי פעם.

קודם לבדיקה ניתן לערוך ניפוי מקדים:

בדיקת כמות זכרים/נקבות בהתאם לנדרש
בחינת התעודות לאחור והכרת החומר הגנטי (גודל, טמפרמנט, בעיות צפויות וכו’)
חשוב להסתכל על ההורים או על קליפים מצולמים שלהם על מנת להתרשם מגודלם, מגודל צאצאיהם הקודמים, ובעיקר מיכולת העבודה של צאצאיהם הקודמים.

בתאום עם המגדל כדאי להדגיש את:

• חשיבות הבדיקה בשעת הבוקר כאשר הגור עדיין רענן.
• לא להאכיל את הגורים ביום הבחינה (גם אם הבחינה אחה”צ).
• לא לעייף את הגורים קודם לבחינה.

מבחן הגורים

הסתכלות ראשונית כללית על כל הגורים הרלוונטיים בשגר יחד והתרשמות כללית וקצרה:

   • דומיננטיות של גורים מסוימים מול אחרים
   • רמת פעילות של כל גור וגור
   • תנועה וזריזות – אופן התנועה של הגורים בתנועה חופשית – האם יש גרירות רגליים, נטייה לישיבה מרובה, התנדנדויות אגן וכו’,

בהתחשב במבנהו האנטומי של כל גור וגור, על מנת לנסות ולאתר בעיות עתידיות
שרירי לעיסה. צריכים להיות מפותחים בהתאם לגיל הגור. גור עם שרירי לעיסה חלשים מהרגיל עשוי להראות בעיות גם בתחומים אחרים

לאחר ההסתכלות הראשונית נבדקים הגורים אחד אחד.