אילוף כלבים עם ילדים

במהלך השנים רכש עמוס ניסיון רב בעבודת אילוף כלבים עם ילדים הן בחוגים אזוריים והן באופן פרטני לאוכלוסייה של ילדים עם מוגבלויות.

במהלך העבודה התגלה כי תהליך האילוף עצמו השפיע יותר מכל על הילדים ועל פי עדות ההורים הוביל לשיפור ניכר בדימוי העצמי ובקשר של הילדים עם סביבתם.

למידע נוסף חייגו

רכישת מיומנויות חשובות

עבודת אילוף עם ילדים מתבססת על היותו של הכלב בעל חיים החי באופן אינסטינקטיבי בלהקה היררכית ועל כן הוא יסור למרות דמות סמכותית בלבד, המקבילה לדמות המנהיג בלהקת כלבים/זאבים.

לפיכך, הטיפול בכלבים ואילופם מציב אתגרים רבים כדוגמת: הצורך להיות סמכותיים ובהירים בדרישות, היכולת להביע שביעות רצון, לחזק ולשבח התנהגות רצויה מתוך עמדת כוח, הצבת גבולות, שליטה ברגשות, העצמה וחשיבה חיובית, בטחון עצמי; כמו גם, התמדה בתרגול והתנהגות קבועה ומסודרת בתבניות.

מגוון דרישות אלו המועבר בדרך של למידה חווייתית-אישית מסייע לפיתוחם של מיומנויות תקשורת וכישוריחיים כגון: כושר מנהיגות, יוזמה, התמדה, תשומת לב, אחריות, שיתוף פעולה, הקשבה ובטחון עצמי.

פיתוח הקשר בין הכלב לילד

אימון כלבים עם ילדים

שיטות אילוף עם ילדים